ข่าวสารทั้งหมด

  • เป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจส่วนล่างสาเหตุเกิดจากเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) ซึ่งเชื้อดังกล่าวสามารถพบได้ในแหล่งน้ำาธรรมชาติเช่นทะเลสาบน้ําจืดบ่อบาดาลแม่น้ําดินนอกจากนี้สามารถพบได้ในแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นน้ำพุหัวฝักบัวหัวก๊อกน้ำสระว่ายน้ำและหอผึ่งเย็น (Cooling Tower)...

  • ทุกวันนี้ปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งของประเทศไทยคือ ปัญหาหมอกควันอันเกิดขึ้นจากฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ทางภาคเหนือหลายจังหวัดของประเทศไทยอันได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง เป็นต้น...

  • มลพิษและปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนได้มากที่สุด ชวนทำความเข้าใจปัญหาพร้อมแนะนำวิธีป้องกันและแก้ไข...

  • เผยอันตรายจากมลพิษในอากาศ ตอบคำถามคาใจ วัณโรคเกิดจากอะไรและมีอาการเบื้องต้นอย่างไร? พร้อมบอกทริคป้องกันโรคนี้อย่างถูกวิธี...

  • ในทุก ๆ 90 วินาทีจะมีเด็กหนึ่งคนเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ สิ่งนี้คืออะไร? และเราจะสามารถป้องกันอย่างไรได้บ้าง? ติดตามได้ที่นี่...

  • สารมลพิษทางอากาศคือภัยร้ายต่อสุขภาพที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด และก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ ติดตามวิธีป้องกันได้ในบทความนี้...