สภาพมลพิษที่ควรตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ป้องกันมลพิษทางอากาศ

ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบเจอในทุกวัน โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดการหมักหมมของมลพิษได้ง่ายหากไม่ดูแลอย่างระมัดระวัง จนอาจส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก โดยมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานมีสาเหตุจากกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดเชื้อเพลิงเผาไหม้ นำไปสู่ก๊าซพิษและเขม่าควันขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งมลพิษเหล่านี้จะลอยออกมาเจือปนอยู่ในอากาศในปริมาณที่สูง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อสูดดมเข้าไปแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกอีกด้วย ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันออกไป จึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษด้วยการเลือกเทคโนโลยีที่นำมาใช้ป้องกันมลพิษทางอากาศสำหรับกำจัดสารมลพิษให้เหมาะสมกับลักษณะปัญหา ดังนี้

1. ห้องดักฝุ่น (Setting chamber)

เป็นห้องหรือเครื่องมือขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทางเข้าบริเวณปลายด้านหนึ่งและมีทางออกอยู่ในด้านตรงข้าม และในส่วนของช่องทางที่ทำหน้าที่กำจัดให้ฝุ่นออกมาจะอยู่บริเวณด้านข้าง หรือด้านล่างของห้อง ซึ่งอาศัยหลักการทำงานด้วยกลไกแรงโน้มถ่วงที่มีการควบคุมอัตราการไหลของอากาศและการถ่ายเทความชื้นในห้องเป็นอย่างดี เพื่อให้เมื่อฝุ่นขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมากผ่านเข้ามา จะเกิดการตกตะกอนลงตรงพื้นห้องที่เป็นช่องทางกำจัดฝุ่น ซึ่งระบบนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ป้องกันมลพิษทางอากาศในขั้นต้น ก่อนส่งผ่านไปยังระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ไซโคลน (Cyclone)

เป็นอุปกรณ์ดักฝุ่นที่มีราคาถูกที่สุด ซึ่งทำงานโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เมื่ออากาศที่ปนเปื้อนไหลเข้าไปจะเกิดเป็นกระแสคล้ายน้ำวนภายใน ส่งผลให้ฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมากจะถูกแยกให้ตกลงมาสู่ด้านล่าง ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับรูปทรงและความเร็วลม โดยไซโคลนแบบธรรมดาจะสามารถดักฝุ่นขนาด 50 ไมครอน (0.05 มม.) ขึ้นไป และไซโคลนชนิดประสิทธิภาพสูงจะสามารถดักฝุ่นขนาดเล็กประมาณ 10 ไมครอนขึ้นไปได้เป็นอย่างดี นับเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ป้องกันมลพิษทางอากาศที่ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

3. ระบบผ้ากรอง (Bag filter)

เป็นระบบที่จะทำการขจัดฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กออกจากอากาศ โดยอาศัยการกรองด้วยถุงผ้าจึงมีประสิทธิภาพของการดักจับฝุ่นได้อย่างละเอียดเกือบ 100% และสามารถแยกฝุ่นบางชนิดเพื่อนำมารีไซเคิลกลับไปสู่กระบวนการผลิตได้อีกครั้ง เช่น ผงถ่านดำ ซีเมนต์ หรือขี้เถ้า จึงเป็นเครื่องที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความหนาแน่นของฝุ่นละอองสูง เช่น การใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ หรืออุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

4. ระบบดักฝุ่นโดยอาศัยประจุไฟฟ้า (Electrostatic precipitator)

เป็นระบบที่สามารถดักฝุ่นละอองได้ละเอียดไม่แพ้ระบบผ้ากรอง โดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าประจุบวกและลบมาทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต เพื่อดักจับอากาศที่เป็นฝุ่นละออง โดยสามารถจับได้กระทั่งฝุ่นละอองละเอียดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน จึงทำให้อากาศที่ออกมาบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำจัดอนุภาคที่เป็นอันตรายออกจากก๊าซเสียของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ หรือโรงงานถลุงเหล็ก

ESP เทคโนโลยีที่นำมาใช้ป้องกันมลพิษทางอากาศ

5. ระบบสเปรย์น้ำ (Spray chamber)

เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่นำมาใช้ป้องกันมลพิษทางอากาศด้วยระบบขจัดฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพต่ำ เพื่อดักฝุ่นละอองขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องพ่นหรือหัวฉีดที่ด้านบนและทำการปล่อยก๊าซออกมาจากด้านล่าง เพื่อให้เกิดแรงปะทะที่สามารถแยกอนุภาคฝุ่นขนาดใหญ่ได้ เช่น ขี้เถ้าแกลบ หรือฝุ่นละอองจากการหลอมโลหะ

6. ระบบดักบนผิวตัวกลาง (Packed scrubber)

เป็นระบบขจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กถึงปานกลาง ซึ่งรู้จักกันในชื่อระบบดักบนผิวตัวกลาง โดยมีลักษณะเป็นหอที่มีชั้นวัสดุหลากชนิด เช่น แผ่นฟิล์ม ซึ่งมีขั้นตอนโดยการฉีดของเหลวผ่านหัวฉีดด้านบนและปล่อยก๊าซขึ้นไปเพื่อให้ลอยตัวชนกับชั้นวัสดุที่เปียกน้ำ เพื่อจับฝุ่นละออง หรือก๊าซที่เป็นมลพิษให้ไหลลงไปพร้อมของเหลว เหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะทั่วไป เช่น ระบบขจัดไอกรดจากการชุบโลหะ หรือระบบขจัดไอสารเคมี

7. ระบบฉีดดักแบบเวนจูรี (Venturi scrubber)

เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ป้องกันมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการกำจัดฝุ่นละอองและก๊าซบางชนิดออกจากกระแสก๊าซอุตสาหกรรม โดยทำงานบนหลักการสร้างไอพ่นความเร็วสูงที่จะเหนี่ยวนำสารมลพิษที่มีอนุภาคและละอองละเอียดเข้าไปในของเหลว ทำให้สารมลพิษรวมตัวกับของเหลวจนมีขนาดใหญ่ ทำให้ถูกดักจับและกำจัดออกไปได้ตามแรงโน้มถ่วง

ตรวจสอบมลพิษทางอากาศเพื่อหาทางแก้ป้องกันอย่างเหมาะสม!

สิ่งสำคัญในการเลือกเทคโนโลยีที่นำมาใช้ป้องกันมลพิษทางอากาศ ต้องเริ่มจากการเข้าใจระบบการผลิตของโรงงาน ตลอดจนดูแลและตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารหรือสถานประกอบการให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อหาทางป้องกันได้อย่างเหมาะสม โดย Health & Envitech มีบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งการเก็บตัวอย่าง เพื่อทำการวิเคราะห์และติดตามคุณภาพอากาศ พร้อมให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เพื่อคนและสิ่งแวดล้อม สนใจรับคำปรึกษาหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 0-2952-6305-9, LINE id: HealthandEnvitech หรืออีเมล service@healthenvi.com