เรามุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
สภาพแวดล้อมและสังคมที่มีสุขภาวะที่ดี

ไม่เพียงแต่มนุษย์ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและไร้มลพิษเท่านั้น แต่สัตว์ ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็ย่อมต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีความสมดุล เหมาะแก่การดำรงชีวิตเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมและโครงการต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

 

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร สำหรับโครงการ โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรต่าง ๆ โดยให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ทั้งการตรวจวัดคุณภาพน้ำ การตรวจวัดคุณภาพดินและกากอุตสาหกรรม การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การตรวจวัดคุณภาพอาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

บริษัทฯ ของเราเป็นบริษัทตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ดำเนินงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีความแม่นยำ

ทำไมต้องใช้บริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากเรา

  • เราให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม
  • บุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานและให้บริการ มีความรอบคอบ สามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย สามารถเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน อากาศ และตรวจวัดสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
  • ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทะเบียนเลขที่ ว-152 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านน้ำ อากาศและกากอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 Accredit TESTING-0005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • การันตีคุณภาพด้วยลูกค้ากว่า 1,000 ราย ที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแลและให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยหรือในท้องถิ่นเท่านั้น แต่เราคาดหวังให้ทั่วโลกมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษหรือสิ่งที่ทำลายสุขภาวะที่ดีลงไป

หากคุณกำลังมองหาบริษัทตรวจสิ่งแวดล้อมโรงงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากเราได้ เราเต็มใจให้บริการ มาร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีกับเราวันนี้

ข่าวสาร

กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ประกอบด้วยกฎหมายด้านคุณภาพน้ำ ด้านคุณภาพดินและกากอุตสาหกรรม
ด้านคุณภาพอากาศ และ ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย กรอกรายละเอียดเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเรา