ลูกค้าของเรา

เราตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการรายงานผลที่ถูกต้องและแม่นยำ