ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

5 วิธีแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือหลักฐานที่ช่วยยืนยันว่าสถานการณ์โลกร้อน หรือ Climate Change กำลังเข้าใกล้กับคำว่าวิกฤตมากขึ้นทุกที่ ด้วยเหตุนี้ กระแสการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใส่ใจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในฐานะผู้ประกอบการ นอกจากการสร้างผลกำไรแล้วการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบควรทำควบคู่ไปพร้อมกันด้วย 

สำหรับผู้ประกอบการที่มีเจตนารมณ์ที่ดี แต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไร บทความนี้มี 5 แนวทางแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ให้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ติดตามได้เลย

เปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานสะอาด

แน่นอนว่าสาเหตุอันดับหนึ่งของปัญหามลพิษและปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีต้นเหตุมาจากแหล่งพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิต โดยในปัจจุบันยังมีโรงงานจำนวนไม่น้อยที่ยังใช้ถ่านหิน รวมถึงปิโตรเลียมเป็นแหล่งพลังงานหลัก ทั้ง ๆ ที่วัตถุดิบเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะโลกร้อน 

ดังนั้นการแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เห็นผลชัดเจนที่สุดคือเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานน้ำและแสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้ 

  • พลังงานลมและแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและสามารถหมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์ แตกต่างจากถ่านหินและปิโตรเลียมตรงที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ด้วยเหตุนี้พลังงานลมและแสงอาทิตย์จึงเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบพลังงานที่เป็นมิตรกับโลกมากขึ้น
  • พลังงานลมและแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพ รวมถึงคุ้มค่ากว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลมาก โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ต้นทุนของการใช้แหล่งพลังงานสะอาดลดลง ทำให้เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็กลงและแยกส่วนได้ ทำให้เหมาะสำหรับการนำมาแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ชนบทที่การเข้าถึงไฟฟ้ามีจำกัด
  • แหล่งพลังงานสะอาดมีความปลอดภัยมากกว่าถ่านหินและปิโตรเลียมมาก จากข่าวการรั่วไหลของปิโตรเลียมที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องยืนยันถึงข้อเท็จจริงประการนี้ได้เป็นอย่างดี 

ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย

ในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหามลพิษและปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยผู้ประกอบการสามารถติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย ตัวอย่างเช่น

  • ติดตั้งระบบการกรองอากาศ เพื่อดักจับมลพิษที่เป็นอันตรายก่อนจะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ระบบเหล่านี้สามารถกำจัดอนุภาค ก๊าซพิษ และสารอันตรายอื่น ๆ ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ เพื่อตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้โรงงานลดการใช้พลังงาน รวมถึงการปล่อยมลพิษสู่อากาศได้ไม่น้อยเลย 
  • เทคโนโลยีการรีไซเคิลและจัดการของเสีย สามารถช่วยให้โรงงานลดปริมาณขยะด้วยการหมุนเวียนใช้เป็นวงจร ซึ่งทำให้สินค้าแต่ละชิ้นที่ผลิตออกมา ถูกนำไปใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่ายิ่งขึ้น 

เลือกวัสดุปลอดสารพิษในการผลิตสินค้า

อีกหนึ่งแนวทางแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนที่สุดคือการเริ่มที่ต้นสายปลายเหตุ ด้วยการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ตัวอย่างเช่น

  • ใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนที่วัสดุสังเคราะห์ เช่น ไม้ไผ่ ฝ้าย และไม้ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  • หลีกเลี่ยงสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิตสินค้า เช่น ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม โดยสารเคมีเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาทั้งในแง่สุขภาพของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม
  • ใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  กระดาษ รวมถึงพลาสติกและแก้วที่ผ่านการผลิตให้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้

ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตสินค้าให้พอดีกับความต้องการ

1.3 พันล้านตัน คือปริมาณของสินค้าประเภทอาหารที่จำหน่ายไม่หมด และเหลือทิ้งในแต่ละปี ซึ่งถือเป็นปริมาณที่มากจนน่าตกใจ รวมถึงได้สร้างคาร์บอนฟุตปริ้นท์จำนวนมหาศาลซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะโลกร้อนที่วิกฤติยิ่งขึ้นทุกที 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงแต่อุตสาหกรรมอาหารเท่านั้นที่มีสินค้าเหลือทิ้ง และสร้างปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่หมายรวมถึงสินค้าแทบทุกประเภทในโลก ด้วยเหตุนี้ แนวทางแก้ไขที่ตรงจุดคือการวางกลยุทธ์และแผนการผลิตสินค้ากันใหม่ โดยอาจต้องคำนวณทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้สินค้าเหลือทิ้งมีปริมาณน้อยที่สุด ซึ่งหากทำสำเร็จ นอกจากจะช่วยโลกแล้ว ยังสร้างกำไรที่มากขึ้นแก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

ตรวจวัดมลพิษที่โรงงานปล่อยออกมา

ปิดท้ายแนวทางแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธีที่เรียบง่าย และมีประโยชน์มหาศาล นั่นคือการตรวจวัดค่ามลพิษที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกมา เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งหากตรวสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดเอาไว้ ผู้ประกอบการจะได้รู้ตัว และหาวิธีแก้ปัญหาในลำดับต่อไปได้ 

ผู้ประกอบการสามารถตรวจวัดมลพิษที่ปล่อยออกจากโรงงานได้ 2 แนวทาง ได้แก่ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดด้วยตัวเอง ที่มีข้อดีคือทุกอย่างครบจบที่ตัวเอง ลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ยาว ๆ ส่วนอีกแนวทางคือ การจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาดำเนินการ โดยวิธีนี้อาจได้ความแม่นยำที่มากกว่า เพราะผู้เชี่ยวชาญย่อมมีประสบการณ์เฉพาะด้านในการอ่านค่า รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าอีกด้วย  

หากผู้ประกอบการกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดมลพิษเพื่อแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เราคือ Health & Envitech ผู้ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ถูกต้องตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้คำปรึกษาและติดตามมาตรการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมลดการปล่อยมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด