ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและแนวทางการแก้ไข

ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

มลพิษทางน้ำและอากาศที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เรามักจะมองข้ามไป เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไม่ได้ส่งผลกระทบกับเราเท่าไหร่นัก แท้จริงแล้วปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม นั้นไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น เพราะมลพิษทั้งทางอากาศและน้ำสามารถแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ คน หรือสัตว์

ด้วยเหตุนี้ การตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพราะไม่ใช่แค่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน แต่ยังช่วยให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบตลอดจนประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยจากมลพิษอีกด้วย

สารมลพิษทางอากาศ

 

สารมลพิษทางอากาศ คืออะไร

สารมลพิษทางอากาศคือสภาวะที่มีสารพิษเจือปนอยู่ในอากาศมากเกินกว่าระดับปกติจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมีอยู่ด้วยกัน 4 ปัจจัย คือ การใช้ชีวิตประจำวัน การคมนาคม ภัยธรรมชาติ และแน่นอนว่าโรงงานอุตสาหกรรมเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสารพิษในอากาศได้มากที่สุด

สาเหตุที่โรงงานอุตสาหกรรมก่อสารมลพิษทางอากาศเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานที่ก่อให้เกิดเชื้อเพลิงเผาไหม้ นำไปสู่ก๊าซพิษและเขม่าควันขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งมลพิษเหล่านี้จะลอยออกมาเจือปนอยู่ในอากาศในปริมาณที่สูง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อสูดดมเข้าไปแล้วยังเป็นสิ่งที่ทำลายชั้นบรรยากาศอีกด้วย

มลพิษทางอากาศก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง

 • ทำลายสุขภาพ
  ผลกระทบอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นโดยทันทีเมื่อสัมผัสกับสารมลพิษทางอากาศคืออาการไอ จาม คัดจมูก และระคายเคืองตา ส่วนผลกระทบถัดมาก็คือปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะยาวเมื่อสูดดมสารพิษเหล่านี้เป็นเวลานาน
 • ทำลายวัตถุ
  มลพิษทางอากาศไม่ใช่แค่กระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยตรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงสิ่งของเครื่องใช้ โดยเฉพาะสิ่งของที่ทำมาจากโลหะจะถูกกัดกร่อนและเสียหายได้ง่าย
 • ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
  อีกหนึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากมลพิษทางอากาศก็คืออุบัติเหตุ เพราะเมื่อมีสารพิษเจือปนอยู่ในอากาศ ก็จะทำให้ทัศนวิสัยลดลงจนเป็นอันตรายต่อการขับขี่ได้

สารมลพิษทางน้ำ

 

สารมลพิษทางน้ำ คืออะไร

สารมลพิษทางน้ำคือสภาวะที่มีสารพิษในรูปแบบต่าง ๆ ปนเปื้อนอยู่ในน้ำจนทำให้แหล่งน้ำนั้นเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต โดยมีปัจจัยที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำอยู่ด้วยกัน 5 ปัจจัย คือ การใช้ชีวิตประจำวัน การเกษตร การคมนาคม เหมืองแร่ รวมไปถึงปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ในการดำเนินโรงงานอุตสาหกรรมย่อมมีความเป็นไปได้สูงที่จะปล่อยสารพิษและของเสียลงมาสู่แหล่งน้ำโดยรอบ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจเกิดการนำแหล่งน้ำนั้นไปหมุนเวียนใช้ในกระบวนการผลิตหรือใช้บริโภค ก่อให้เกิดความเสียหายในกระบวนการผลิตและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง

ผลกระทบที่เกิดจากสารมลพิษทางน้ำ

 • ทำลายสุขภาพ
  เมื่อแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคมีสารพิษเจือปน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ โรคระบาด และอาจทำให้เสียชีวิตได้
 • ทำลายระบบนิเวศ
  น้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ หากมีสารพิษเจือปนก็ย่อมส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศใกล้เคียงเกิดความเสียหาย ยิ่งนานวันยิ่งก่อให้เกิดอันตรายจนยากที่จะฟื้นฟู
 • กระทบต่อเศรษฐกิจ
  แม้อาจดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่หลายครั้งที่มลพิษทางน้ำคือสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก เพราะการประมงและการเกษตรไม่อาจดำเนินต่อได้ รวมไปถึงการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางน้ำด้วยเช่นกัน

ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้วยบริการจาก Health & Envi

ปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการตรวจสอบและดูแลอยู่เสมอ ที่ Health & Envi เรามีหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศมืออาชีพ เราให้บริการตรวจวิเคราะห์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไปจนถึงวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน และเรายังมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

ติดต่อเราได้ที่ LINE ID @HealthandEnvitech หรืออีเมล service@healthenvi.com