ปัญหาสิ่งแวดล้อม ต้นเหตุวัณโรคและอาการเบื้องต้นที่ควรรู้

รู้ก่อนรับมือทัน วัณโรคเกิดจากอะไร ใครบ้างควรระวัง

โรงงาน แหล่งรวมมลพิษที่หลายคนมักมองข้าม เพราะเต็มไปด้วยฝุ่น ควันพิษ และสารเคมี จึงไม่แปลกที่คนทำงานภายในโรงงานอุตสหกรรมมักมีปัญหาสุขภาพโดยไม่รู้ตัว ทั้งไอ จาม หรือโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ยิ่งถ้าละเลยการตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมจนไม่รู้ว่าคุณภาพของอากาศและน้ำบริเวณโรงงานและพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างไร สุดท้ายแล้วอาจเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ทั้งตัวโรงงาน บุคลากร และชุมชนรอบข้างได้

นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของการไม่ตรวจวัดคุณภาพอากาศนี่เอง ที่เป็นสาเหตุหลักของการก่อให้เกิดโรคอย่างวัณโรค ที่ทำให้มีอาการเจ็บคอ ไอ จาม อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อชั้นดี ที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพกับผู้คนโดยรอบได้อย่างไม่รู้จบ

เมื่อวัณโรคยังมีอยู่รอบตัวโดยที่เราไม่รู้ตัว และเป็นโรคติดต่อที่อาจมีอาการรุนแรงจนอันตรายถึงชีวิตได้ อีกทั้งสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยฝุ่น ควัน มลพิษ และเชื้อโรคสารพัดชนิดในอากาศ ทำให้โรคนี้ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน บทความนี้จึงจะมาแบ่งปันข้อมูลดี ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ ว่าวัณโรคเกิดจากอะไร และมีอาการอย่างไร รวมถึงจะมีวิธีไหนป้องกันได้บ้าง

วัณโรคเกิดจากอะไร?

วัณโรค (Tuberculosis) เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Mycobacterium Tuberculosis เชื้อจะแพร่ระหว่างคนสู่คนผ่านทางละอองเสมหะ โดยการไอ จาม และพูดคุย ซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี้จะลอยอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมง หากสูดดมเข้าไปจะเข้าไปถึงถุงลมปอดและก่อให้เกิดการอักเสบ แต่เชื้อวัณโรคจะไม่ติดอยู่บนสิ่งของหรือผิวหนัง แล้วยังมีผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคมากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้

ภูมิต้านทานบกพร่อง

สำหรับคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่อง ส่วนมากร่างกายมักไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้เหมือนคนทั่วไป จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นพิเศษ เช่น คนที่ขาดสารอาหาร ผู้ป่วยที่กำลังรับเคมีบำบัด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นโรคไต โรคเบาหวานขั้นรุนแรง เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ

ผู้ที่มีประวัติป่วยโรคปอด

หากเคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดมาก่อน เช่น ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ เมื่อได้รับเชื้อวัณโรคอาจทำให้ร่างกายทรุดลงได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพปอดไม่แข็งแรงอยู่แล้ว

ใช้สารเสพติด

สารเสพติดทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลง จึงเป็นเหตุให้ติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายขึ้น

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพราะอากาศคือสิ่งที่มนุษย์ต้องหายใจเข้าไปอยู่ตลอดเวลา โดยสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อวัณโรคส่วนใหญ่มักเป็นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก จึงทำให้สุขอนามัยไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ศูนย์อพยพ ศูนย์ลี้ภัย เรือนจำ รวมถึงผู้ที่ทำงานในหน่วยงานทางการแพทย์ซึ่งเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง และที่สำคัญ คนที่ทำงานในสายอาชีพที่ต้องเจอกับมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่ทำงานในเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง คนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องเจอกับฝุ่นจำนวนมากอยู่เป็นประจำ ก็เสี่ยงต่อการติดวัณโรคได้ง่ายเช่นกัน ผู้ประกอบการโรงงานจึงควรให้ความสำคัญกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคนั่นเอง

มลพิษ-สาเหตุหลักวัณโรค-มีอาการนี้ต้องรีบพบแพทย์

“มลพิษ” ภัยเงียบต้นเหตุวัณโรค

แต่ในปัจจุบัน ผู้ที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับฝุ่นควันต่าง ๆ ไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่ทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งอีกต่อไป เพราะมลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและยากที่จะหลีกเลี่ยง แค่ก้าวเท้าออกจากบ้านก็สูดฝุ่นและควันพิษเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้ว โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนที่ฟุ้งกระจายอยู่ทั่วไปในอากาศ และยากที่จะหลบเลี่ยงได้ ที่สำคัญ มลพิษไม่ได้ก่อให้เกิดแค่วัณโรคหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายต่อ 3 ระบบสำคัญของร่างกายอย่างคาดไม่ถึง
ปอดและทางเดินหายใจ : ก่อให้เกิดวัณโรค อาการไอเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และลุกลามไปถึงโรคมะเร็งปอด
หัวใจ : ทำให้เกิดอันตรายเฉียบพลันกับกล้ามเนื้อหัวใจ หัวใจเต้นแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย รวมไปถึงหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
สมอง : หากต้องอยู่กับมลพิษเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดลิ่มเลือดในสมอง เนื่องจากหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว ความดันโลหิตสูง ทำให้ความหนืดของเลือดเพิ่มขึ้น
ในช่วงที่มลพิษทางอากาศสูงขึ้น เช่น ช่วงที่มีฝุ่น PM2.5 ปริมาณมาก เพื่อความปลอดภัย ควรงดกิจกรรมภายนอกบ้าน หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดเอาฝุ่นเข้าไปในระบบทางเดินหายใจก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ก็จะเป็นการป้องกันอันตรายจากมลพิษได้อีกทางหนึ่ง

วัณโรคมีอาการเบื้องต้นอย่างไร?

  1. ไอติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์ ทั้งไอแห้ง ไอมีเสมหะ และไอมีเสมหะปนเลือด
  2. หายใจผิดปกติ เจ็บหน้าอกขณะไอหรือหายใจ มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจติดขัด
  3. เหนื่อยง่ายกว่าปกติ รู้สึกอ่อนเพลียแม้จะพักผ่อนเพียงพอ
  4. น้ำหนักลด เบื่ออาหารโดยไม่ทราบสาเหตุ
  5. ผิวหนังซีด ตัวเหลือง
  6. มีไข้เรื้อรังต่ำ ๆ ในช่วงเย็นหรือตอนกลางคืน และมีเหงื่อออกมากผิดปกติในตอนกลางคืน

ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกังวลว่าจะเป็นวัณโรคจากอาการเหล่านี้ ควรรีบปรึกษาเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะแม้วัณโรคจะเป็นโรคที่รักษาหายได้ แต่การได้รับยาและการรักษาอย่างทันท่วงทีย่อมดีต่อร่างกายที่สุด

วิธีดูแลสิ่งแวดล้อม ป้องกันวัณโรคด้วยตัวเอง

หลังจากเข้าใจแล้วว่าวัณโรคเกิดจากอะไร และมีอาการอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือ การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคต่าง ๆ โดยเลือกอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก ปราศจากฝุ่น ควัน เชื้อโรค และมลพิษทางอากาศทุกชนิด และหมั่นเปิดประตูหรือหน้าต่างในที่อยู่อาศัยเพื่อให้อากาศได้ไหลเวียน อีกทั้งยังจะช่วยพัดพาเชื้อโรคในอาคารให้ออกไปด้านนอก นอกจากนี้ยังควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันมลพิษในอากาศทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันฝุ่นและมลพิษแล้ว ยังจะช่วยปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ จากผู้อื่นได้อีกด้วย
นอกจากนี้เหล่าโรงงานอุตสาหกรรม ควรได้รับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงงานและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดโรคที่อาจสร้างผลกระทบได้อย่างมหาศาลด้วยเช่นกัน

และนี่คือสาเหตุว่าวัณโรคเกิดจากอะไร รวมทั้งอาการเบื้องต้นที่เรานำมาฝากกัน อย่าปล่อยให้ร่างกายอยู่ร่วมกับมลพิษจนเกิดเป็นวัณโรคและโรคร้ายชนิดอื่น ๆ และสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการที่ปรึกษาสำหรับการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงานหรือในโรงงานอุตสาหกรรม Health & Envitech ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมครบวงจร ดูแลน้ำ ดิน และอากาศรอบตัวให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ติดต่อเราได้ที่ LINE id: @HealthandEnvitech อีเมล service@healthenvi.com หรือโทร.02-952-6305-9